Generelle vilkår

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Fraktkostnad kommer i tillegg og avhenger av størrelse og vekt på materiellet som er bestilt. Fraktkostnaden fremkommer på ordrebekreftelsen som sendes til kjøpers e-postadresse.

Ingen korrektur. Dersom ikke annet avtales, blir det ikke sendt korrektur på skilt eller klebemerker.

Bindende bestilling: Bestillingen som sendes til Cockpit Design er bindende. Dvs at endringer i leveringsadresse eller bestilte varer kan medføre ekstra kostnad.

Retur og bytterett: Siden alle produkter i denne nettbutikken spesiallages til hver ordre, gjelder ikke normal angrerett.

Leveringstid: Normal leveringstid er ca 14 dager. Hvis unormale forhold oppstår, må en forlenget leveringstid aksepteres. Med dette menes forhold som er utenfor selgers kontroll og/eller omfattes av Force Majeure. Dette kan være bl.a. arbeidskonflikter, uforutsette militære øvelser eller skjerpet beredskap, importstopp/restriksjoner, naturkatastrofer, pandemier, streik og lock-out, brann, ran og innbrudd. Hvis slike forhold inntreffer vil selger så snart som mulig ta kontakt med kjøper.

Prisene som er oppgitt inkluderer normal leveringstid. Om kjøper ønsker en raskere levering enn 14 dager, må dette oppgis i bestillingen (i feltet "ordrenotater"). Dersom ønsket leveringsdag er mulig, vil expresstillegg bli lagt på i ordrebekreftelsen.

Faktura blir sendt fra Cockpit Design (org.nr: 917 578 737 mva) til fakturaadresse oppført av kunden på bestillingen. Dersom fakturamottaker kan motta faktura via EHF, blir dette valgt.

Betalingsfrist: Forfall pr 10 dager, om ikke annet er avtalt.

Reklamasjon: Dersom varer er skadet under transport eller kunde mottar feil eller feilprodusert produkt, må dette meldes inn skriftlig med bildedokumentasjon til tone@cockpitdesign.no innen 7 virkedager etter mottatt varer.

Design skilt og merker: - er Cockpit Design sin eiendom og må ikke uten samtykke kopieres, etterlignes eller settes i produksjon, jfr. Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. LOV-1961-05-12-2.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0.00