Matavfall emballert, skilt

kr 219.00

Skiltstørrelse 22 x 42 cm
Fargekode: rød – høy kostnad
Materiale: 3 mm forex

Fra 1/1-2023: Hentes inn fra alle som har matavfall, men ikke er omfattet av avfallsforskriftens krav om avemballering, dvs produksjon-, lager- og prosessvirksomhet.

Beskrivelse

Se faktaark: www.norskgjenvinning.no/tjenester/avfallstyper/

Tilleggsinformasjon

Størrelse (bredde x høyde)

22 x 42 cm

Materiale

3 mm forex

Skilt med informasjon om Matavfall emballert
Matavfall emballert, skilt
kr 219.00